Letsavonden

Iedere maand is er een Letsavond.
Een keer meedoen? Welkom!

Wijkcentrum Dauwendaele
Kruitmolenlaan 125
Middelburg
Inloop vanaf 19.15 uur. Start 19.30 uur.

Data:
04/04/2019
06/05/2019
27/05/2019 Lezing “Geef-Economie” door Marc Siepman
06/06/2019
01/07/2019