Privacyverklaring LETS Walcheren

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 22 mei 2018.

LETS Walcheren is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Via www.letswalcheren.nl worden persoonsgegevens verzameld. LETS Walcheren verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van onze diensten en/of wanneer u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: naam, geslacht, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, eventuele persoonsgegevens die door u worden ingevuld als inhoud van een bericht, letsnummer, registratiedatum, ip-nummer.

Minderjarigen

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Wij kunnen echter niet controleren of er jongeren zijn die onze website raadplegen. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op met ons via contact@letswalcheren.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens

LETS Walcheren verwerkt uw persoonsgegevens wanneer de gegevens door u worden ingevoerd en voor het uitvoeren van een overeenkomst. Dit doen wij voor de volgende doeleinden:
• Het afhandelen van een betaling
• Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is
• Om ons ruilhandel systeem uit te kunnen voeren
• Om u te informeren over organisatorische mededelingen, data (K)Letsbijeenkomsten, activiteiten Pr-groep, etc.

Geautomatiseerde besluitvorming

LETS Walcheren neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Gegevens bewaren

Wij bewaren de gegevens totdat u zich uitschrijft.

Verstrekking aan derden

Wij geven de door u verstrekte gegevens niet door aan derde partijen, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is.

Cookies

LETS Walcheren gebruikt alleen technische cookies, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en bijvoorbeeld voorkeursinstellingen worden opgeslagen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Deze cookies worden zonder toestemming geplaatst. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Lets Walcheren en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar contact@letswalcheren.nl. Wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, reageren op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

LETS Walcheren neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via contact@letswalcheren.nl